Program Gledališča zatiranih, ki ga nadaljujemo v sklopu Globalne SOFE, je bil oblikovan kot del projekta Globalna umetnost sveta: gledališča za globalne družbene spremembe, katerega cilj je bil promovirati globalno kulturo strpnosti in tolerance ter spoštovanja človekovih pravic ter skozi participativno gledališče – kot forum za kreativno in skupinsko raziskovanje – težiti k družbenim spremembam na lokalni in globalni ravni. Projekt je sofinancirala Evropska unija.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

• organizacija usposabljanj in seminarjev na področju gledališča za družbene spremembe za mentorje in trenerje s ciljem ustvariti forum za prenos znanja in deljenje najboljših praks med vpletenimi organizacijami;
• vzpostavitev mreže trenerjev, izučenih v gledaliških tehnikah (s poudarkom na Theatre of the Oppressed), ki bodo delali z mladimi na lokalni ravni;
• priprava kratkega priročnika o gledališču kot orodju za globalno učenje/doseganje globalnih družbenih sprememb;
• organizacija mednarodnega festivala in panelnih razprav o uporabi umetnosti, predvsem gledališča za globalne družbene spremembe;
• vrsta nastopov vpletenih skupin na lokalnih, nacionalnih in mednarodnih dogodkih in prireditvah.

PROJEKTNI PARTNERJI

Koordinator projekta: 
Ekvilib Inštitut
Ostali partnerji: 
Zavod Voluntariat | Humanitas | The Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (Austria)
Pridruženi partnerji: 
Imaginarni, Institute for Cultural Activities (Imaginarni Zavod za kulturo dejavnost) | Association for Mind Recreation Povod (Društvo za miselno rekreacijo Povod)


Projekt sta sofinancirala Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

European_Union  MRS_logo

Vsebina besedila ne odraža nujno tudi stališč sofinancerjev.