O akterjih gledališča zatiranih

Ker so predstave gledališča zatiranih običajno kontroverzne in lahko vodijo celo v nasilje, je glavni akter vedno JOKER oz. posrednik/mediator/moderator.

Običajno je to oseba oziroma trener, ki ima s tehnikami že izkušnje, kar pomeni, da zavzema nevtralno pozicijo, prevzema odgovornost za organizacijo in potek predstave (v tehničnem smislu), nikakor pa ne sme posegati in še manj vrednostno intervenirati v samo vsebino; to vlogo imajo spect-actorji.

SPECT-ACTOR je termin, ki ga je skoval Augusto Boal, z njim pa je opisal specifično spremembo v vlogi gledalca, ki v gledališču zatiranih ni več zgolj opazovalec (spectator), pač pa tudi akter, igralec (actor).

Spect-actor se torej nanaša na dvojno vlogo vseh, ki so vključeni v gledališki proces, v katerem hkrati opazujejo, komentirajo in ustvarjajo dramaturški potek in pomen posamezne predstave. Boal je že od samih začetkov vztrajal, da je treba publiko aktivirati. V klasičnem gledališču so imeli aktivno vlogo samo igralci in so simbolično ponazarjali vladajoči razred, tiste, ki vladajo in tudi odločajo o poteku, razpletu itd. Gledalci pa so simbolizirali pasivno množico, nemočno žrtev političnih manipulacij. Nasprotno je bil Boal prepričan, da so lahko tudi gledalci tisti, ki aktivno sodelujejo tako v predstavi kot tudi v procesu družbenih sprememb.

Metode temeljijo na jeziku gledališča in na estetskem prostoru, z namenom spodbuditi interaktivnost udeležencev.


Več o gledališču zatiranih:

O gledališču zatiranih
Začetki gledališča
Gledališke tehnike