Winning Photo

 

Kako so videti človekove pravice, ujete v fotografski objektiv, leta 2015, 7 let po izbruhu gospodarske krize? Razstavljene fotografije prikazujejo njihov manjko. Razkrivajo, da meščanska družba, ki jo poganja kapitalistični družbeni red, ki je uveljavil človekove pravice, teh – če ne želi – za svoje delovanje tudi ne potrebuje.

Mnoge v preteklosti že priborjene pravice so danes ogrožene zaradi preživetvenega gona kapitalizma. Če so mnogi še pred začetkom velike krize verjeli, da sociološki koncept razrednega boja ni primeren za razlago obstoječih antagonizmov v moderni družbi 21. stoletja, je danes povsem drugače. Kapital in njegovi zagovorniki niti ne skušajo skriti, da bijejo intenzivni boj za ohranitev svojih privilegijev v družbi. Eden od teh je tudi izogibanje plačevanju davkov, iz katerih bi se financirale institucije socialne države, kot smo jo poznali v drugi polovici 20. stoletja. Splošna erozija univerzalno dostopnih storitev družbene reprodukcije, kot so šolstvo, zdravstvo in socialna varnost, je že privedla do tega, da je današnja generacija mladih prva po drugi svetovni vojni, ki bo živela slabše od svojih staršev.

V še veliko slabšem položaju so številni ljudje, ki bežijo z Bližnjega vzhoda v Evropo. Reke beguncev so rezultat imperialističnih politik ZDA in Evrope v gonji za profiti. Vojne so številne pregnale z domov ali jim jih celo uničile, družbe razpadajo, gospodarstva pa so zaradi uničene infrastrukture in kaotičnih razmer popolnoma opustošena. Zato ne moremo razlikovati med tistimi, ki bežijo pred vojno in drugimi, ki iščejo boljše ekonomske pogoje v Evropi. Oboji bežijo od istih politik, ki tudi prebivalkam in prebivalcem v Evropi vsakodnevno znižujejo življenjske standarde in proti katerim že zadnjih nekaj let vztrajno protestirajo po neštetih trgih v evropskih mestih.

Fotografije želijo ponuditi možnost za razmislek, proizvesti dodatno mesto, s katerega bo mogoče kritično zreti na družbene procese in nanje odgovarjati s političnimi intervencijami.

Blaž Gselman, član žirije