O Globalni SOFI

Globalna SOFA (Global State OF Art) je pobuda Ekvilib Inštituta in partnerjev, v okviru katere raziskujemo in promoviramo vlogo umetnosti in kulture za doseganje trajnostnih družbenih sprememb na lokalni in globalni ravni.

Osredotoča se na odnos med umetnostjo, družbeno – politično sfero in socialno pravičnostjo ter raziskuje moč umetniškega izražanja in ustvarjanja za mobilizacijo in doseganje političnih, družbenih, osebnih in lokalno – globalnih sprememb.

SOFA kot prostor za izmenjavo …

Z GLOBALNO SOFO želimo vzpostaviti virtualen in realen prostor ter središče za vse, ki delujejo na področju umetnosti, kulture in/ali človekovih pravic, globalnega učenja ter socialne pravičnosti, in ki uporabljajo ali želijo uporabljati kreativne in domišljijske strategije in metodologije kot učinkovito orodje in sredstvo za doseganje lokalno-globalnih družbenih sprememb.

SOFA kot vir navdiha …

GLOBALNA SOFA deluje kot prostor navdiha in podpore za vse tiste, ki bi radi sprejeli izziv in se vključili v procese globalnih družbenih sprememb ter razvili in realizirali svojo vizijo pravičnejšega sveta.

 

Pridružite se nam na Globalni SOFI!

 

Pobudo Globalno SOFO smo so-oblikovali in ustvarjali skupaj z spodaj naštetimi organizacijami in s podporo Evropskega socialnega sklada EU, Ministrstva za kulturo RS, Ministrstva za zunanje zadeve RS in Mestne občine Ljubljana.

FOTOGRAFIJA: Skozi objektiv človekovih pravic

SPP zavod za promocijo fotografije| KUD France Prešeren | ActionAid International

Razstavne galerije:

Kud France Prešeren, LjubljanaKulturni dom, KrškoKibla, Maribor | Galerija Tir Mostovna, Solkan
KID Pina, Koper | Galerija Magistrat, Ptuj | ARTPLANET, Krško

GLEDALIŠČE ZATIRANIH

Zavod VoluntariatDruštvo Humanitas | The Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation Theatre of the Oppressed Vienna

Predhodno spletno stran, na kateri temelji posodobljena spletna stran, je delno so-financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega razvoja človeških virov, razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve: Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.

 

ess-cbMRS_logoministrstvo-za-kulturoMOL grb_cb_veliki_cmyk